Korteriomanike üldkoosolek toimub 20.veebruaril algusega kell 19.00. Registreerimine algab kell 18.15. Kes ei saa koosolekule tulla, siis  palun volitage kas oma pereliiget, naabrit.  Kes pole veel saanud koosoleku materjale, palun andke juhatusele teada Juhatus                                           … Loe veel


ÜLDKOOSOLEK ! Korteriühistu Tammsaare tee 61 korteriomanike  üldkoosolek toimub neljapäeval 20. veebruaril algusega kell 19.00 Tallinna Kiirabijaama Koolituskeskuses, Retke 1. Registreerimine algab kell 18.15 2019.a. majandusaasta aruande esitamine, revidendi kaasettekanne 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine 3 . 2020.a. majandustegevuse aastakava  arutamine  ja kehtestamine Korteriomanikele vahendatavad teenused ( prügi ja e-tarvete tasumine jm) Juhatuse valimine Revidendi valimine… Loe veel


Kütteperiood on lõppes 31.05.2019. Suvekuudel arvetel rida: suveküte. Algab parkla ehitus. Ehitusperioodiks on planeeritud 14.06 kuni 25.07.Palun mõistvat suhtumist ! … Loe veel


Kontrolli läbiviiv Inspecta Estonia OÜ palus muuta tööde graafikut ja nimeltI trepikoda- teisipäeval, 02.04.2019II trepikoda -kolmapäev, 03.04.2019III trepikoda- neljapäeval, 04.04.2019IV trepikoda- reedel, 05.04.2019V trepikoda- esmaspäeval, 08.04.2019VI trepikoda- teisipäeval, 09.04.2019Kõigil päevadel alustab ekspert trepikojas kell 8.00, liikudes ühest korterist teise. Korteris kulub aega 10-15 minutit.Kontroll toimub kõigis korterites, sest gaasitorud läbivad kõiki kortereid.     … Loe veel


Meie majas toimub gaasiseadmete  kontroll. Kontroll toimub ajavahemikus 03.04 kuni 10.04.2019. Ekspert  alustab hommikul kell 8.00. Ühes korteris kulub 10-15 minutit. I trepikoda – kolmapäeval, 03.04.2019II trepikoda – neljapäeval, 04.04.2019III trepikoda – reedel, 05.04.2019IV trepikoda – esmaspäeval, 08.04.2019V trepikoda´- teisipäeval, 09.04.2019 VI trepikoda – kolmapäeval, 10.04.2019    i… Loe veel


21. veebruaril toimus meie korteriühistu üldkoosolek. Esindatud oli 60  korteriomanikku. Kõik juhatuse poolt esitatud ettepanekud kinnitati.  Täna, 7. veebruaril teatas register, et ka meie uus põhikiri on kinnitatud. Juhatus tänab kõiki, kes leidsid aega ja aitasid oma häälega võtta vastu otsuseid  … Loe veel


Teisipäeval, 13.märtsil toimus uus koosolek, esindatud oli 37 korteriomanikku. Koosolek oli konstruktiivne, juhatus tänab korteriomanikke, kes leidsid aega tulla ja anda hääletusel  oma hääle  vajalike otsuste tegemiseks.Lähiajal on saadaval koosoleku protokoll täies mahus.PS. Palume prügimajas kinni pidada korrast, kasutada selleks vajalike konteinerid, mitte nii nagu fotol näha, see sisu oli visatud  pakendikonteinerisse       … Loe veel