ÜLDKOOSOLEK !

Korteriühistu Tammsaare tee 61 korteriomanike  üldkoosolek toimub neljapäeval 20. veebruaril algusega kell 19.00 Tallinna Kiirabijaama Koolituskeskuses, Retke 1.

Registreerimine algab kell 18.15

  1. 2019.a. majandusaasta aruande esitamine, revidendi kaasettekanne
  2. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine

3 . 2020.a. majandustegevuse aastakava  arutamine  ja kehtestamine

  1. Korteriomanikele vahendatavad teenused ( prügi ja e-tarvete tasumine jm)
  2. Juhatuse valimine
  3. Revidendi valimine
  4. Korteriühistu esindaja (volitatud isiku) valimine
  5. Vajalikud tööd remonditasudest: fassaadi värvimine, majataguse haljasala korrastamine, rõdude ekspertiis
  6. Korteriühistu Tammsaare tee 61 kord korterite remontimisel ja renoveerimisel

10. Jooksvad küsimused
Teile  on esitatud juhatuse poolt esitatud koosoleku päevakord. Päevakorda koosolekul muuta, täiendada  ei saa, on võimalik ainult  päevakorra punkte  ära jätta või muuta nende järjestust. Kui on soovi päevakorda täpsustada, lisada täiendavaid päevakorra punkte,  siis nende esitamise tähtpäevaks  on 10.veebruar.  Punktis  Punktis  10.  Jooksvad küsimused  ei saa koosolek otsuseid vastu võtta