Planeerime oma korteriühistu üldkoosoleku läbi viia veebruarikuu teises pooles