Lugupeetud korteriomanik!

20.aprillil alustame fassaadi värvimistöödega. Tööde normaalseks läbiviimiseks on vajalik vabastada rõdud seal olevatest esemetest.
Sellekohane teade oli ka märtsikuu eest  esitatud arvetel.

Juhatus                                        17.04.2020

 

Уважаемый хозяин квартиры!

20 апреля мы начнем красить фасад. Для нормальной работы необходимо освободить балконы от находящихся там предметов. Об этом также сообщалось на мартовских  счетах.

Правление                                               17.04.2020