Kontrolli läbiviiv Inspecta Estonia OÜ palus muuta tööde graafikut ja nimelt
I trepikoda- teisipäeval, 02.04.2019
II trepikoda -kolmapäev, 03.04.2019
III trepikoda- neljapäeval, 04.04.2019
IV trepikoda- reedel, 05.04.2019
V trepikoda- esmaspäeval, 08.04.2019
VI trepikoda- teisipäeval, 09.04.2019
Kõigil päevadel alustab ekspert trepikojas kell 8.00, liikudes ühest korterist teise. Korteris kulub aega 10-15 minutit.
Kontroll toimub kõigis korterites, sest gaasitorud läbivad kõiki kortereid.