20.veebruaril toimus meie korteriühistu koosolek
koosolekul oli esindatud 35 korteriomanikku, neist 15 volitustega

1-2. Kinnitati 2019 majandusaasta aruanne
3. Kehtestati 2020. a. majanduskava
4. Vahendatavate teenuste eest tasumine. Otsus: Tasuvad need korteriomanikud, kes seda teenust kasutavad
5. Juhatuse valimine. Otsustati valida 3 liikmeline juhatus.
    Juhatuse liikmeteks valiti:  Aksel Lepik  krt. 72
                                                    Rainer Kaar  krt. 44
                                                    Jüri Kaubisch  krt. 42
6. Revidendiks valiti Martin Kuivallik krt.65
7. Korteriühistu esindajaks  valiti Monika Pärisvä krt. 35
8. Tööd remonditasudest:
               a) fassaadi värvimine ( kuni  19 000 € )
               b) rõdude tehnilise olukorra ekspertiis (kuni 4000 € )
               c) majataguse haljasala korrastamine ( 2000 € )
9. Kinnitati kord korterite remontimisel  ja  renoveerimisel
10. Võeti teadmiseks Päästeameti nõudmised tuleohutusele  korteriühistus

 

Täismahus koosoleku protokolliga saab tutvuda juhatuse ruumides vastuvõttudel või eelneva kokkuleppe alusel alates 02.märtsist ja kodulehel.

 

Juhatus                                                                             22.03.2020