Majahoidja- koristaja tööülesanded. 
Sisekoristus: maja viie korruseline, kuus trepikoda
A) Igapäevaselt:
1. Trepikodade ülevaatus, vajadusel suurte puuduste likvideerimine
2. Tuulekodade märgkoristus, makulatuuri eemaldamine.
3. Prügimajas ja selle ümber korra tagamine. Vajadusel konteinerite väline
puhastamine, eriti nende kaaned
B) 2 X nädalas (esmaspäeval, neljapäeval)
1. Trepimademete kuni 1,5 korruseni märgpesu
C) Üle nädala trepikodade märgpesu (1 -5 korrust)
Vahepealsel perioodil vajadusel trepikodade kuivkoristus.
D) Trepikäsipuud, trepikoja uksed vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord
kuus). Trepikojas tolm pindadelt. Vajadusel seinte puhastamine (ämblikuvõrgid
jne).
E) Kord kuus keldrite ülevaatus, vajadusel koristamine, juhatuse informeerimine kui
keldritesse on ladustatud esemeid ja ummistuste korral kohene reageerimine,
juhatuse informeerimine.
Väliskoristus lumevälisel perioodil:
1. Kevadel, suvel, sügisel lehtede ja muu prahi koristus territooriumil
2. Igapäevaselt tagada territooriumi heakord.
Väliskoristus talvisel ajal:
Tammsaare tn. äärne kõnnitee:
vajadusel järelkoristus ja liivatamine
1. Lumest puhastada trepikodade esised, maja küljelt teerada prügimaja lõpuni.
Püüda lumetõrjega mitte hilineda, tagades sellega lume mitte kinni tallamise.
2. Teerada parkimisalal
Lipu heiskamine: Seaduses ettenähtud päevadel heiskab ja langetab Eesti lipu
Majahoidja-koristaja informeerib juhatust puudustest, avariidest. Vajadusel
võtab osa ka nende likvideerimisest.
Võtab osa maja poolt korraldatud hoogtööpäevakutest.
Erikokkulepped:
1. Lumerookimine parkimisalal maja taga.
2. Muruniitmine
3. Trepikoja akende pesemine seestpool