KÜ Tammsaare tee 61 koosoleku (15.02.2022) kokkuvõte 

Esindatud: 26 korteriomanikku, neist 11 volitusega.

1-2. 2021. a. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine

Hääletus: poolt 26, vastu 0

  1. 2022.a.majanduskava arutelu ja kehtestamine
2021 2022
Hooldustasud 0,05 €/m2 0,055 €/m2
Avariihooldus 0,016 €/m2 0,0165 €/m2
Koristustasu 0,17 €/m2 0,175 €/m2

Hääletus: poolt 26, vastu 0 

  1. Vajalikud tööd remonditasudest 2022 aastal
Välisuste ettevalmistamine talveperioodiks 1800 eurot
Puude korrasoleku hindamine ja vajadusel hoolduslõikus 550 eurot
Küttesõlme survestamine 350 eurot
Panduse korrastamine 500 eurot
Reserv vajadusel 2000 eurot
KOKKU 5200 eurot

Hääletus: poolt 26, vastu 0

 

  1. Vajalikud tööd lähitulevikus (2023-2026)
  2. 6. Ühistu parkla kasutamine

Oma parkimiskoha peavad alates 01.04.2022 loovutama krt.22 ja krt.62. Korter 71 loobus parkimiskohast.
Vabanenud parkimiskohad lähevad alates 01.04.2022 korterite 50, 85 ja 89 kasutusse.

  1. Muud küsimused: Prügi sorteerimine, Päästeameti nõuded ja korteriomanike (krt.13, krt.14, krt.53) ettepanekud

Paberkandjal koosoleku protokolliga saab tutvuda kokkuleppel juhatusega.

Lae alla:

  1. KÜ Tammsaare tee 61 üldkoosoleku protokoll_15.02.2022
  2. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokkukutsumata