21. veebruaril toimus meie korteriühistu üldkoosolek. Esindatud oli 60  korteriomanikku. Kõik juhatuse poolt esitatud ettepanekud kinnitati.  Täna, 7. veebruaril teatas register, et ka meie uus põhikiri on kinnitatud. Juhatus tänab kõiki, kes leidsid aega ja aitasid oma häälega võtta vastu otsuseid