Korteriühistu Tammsaare tee 61 üldkoosoleku  kokkuvõte

Koosoleku toimus 08. veebruaril  2023 Tallinna kiirabi koolituskeskus

Esindatud: 39 korteriomanikku,  neist 15 volitustega.

   

1 – 2. 2022. a. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine                  Poolt 39

 

 1. 2023. a majandustegevuse aastakava arutamine ja kehtestamine Poolt 39

 

 1. Reservkapitali suurendamine. Kinnitati reservkapitaliks 15 000 € Poolt 39  

 

 1. Juhatuse valimine: Rainer Kaar, Lii Sildonen ja Jüri Kaubisch  Poolt 39

                

 1. Korteriühistu esindaja valimine: Liana Kirspuu Krt.50   Poolt 39

        

 1. Planeeritavad tööd remonditasudest 2023. aastal
  Hoovipoolse fassaadi värvimine

 –  Katusel kanalisatsioonipüstakute väljaviikudele otsikute paigaldamine
 – Prügimaja ukse ette vihmaveerenni paigaldus
 – Majaesise haljastuslahenduse projekt – ülevaate  esitas  L.Kirspuu krt.50.  Projekti kavandi orienteeruv hind 1000 €         Hääletus: poolt 32, vastu 7

         Planeeritavad tööd remonditasudest 2023 aastal                        Poolt 39

 

 1. Olemasolevate pangalaenude refinantseerimine ja täiendavate vahendite kaasamine remonttöödeks                                          Poolt 38, vastu 1

                 

 1. Parkimiskohtade loosimine – Loosimist ei toimunud, kuna kuuest soovijast loobus viis. Krt.88 omanik saab alates 01.03.2023 vabaneva koha

              

 1. Põhikirja punkti 3.5.4 täpsustamine                Poolt 39

 

 1. Korteriühistu Tammsaare tee 61 kord korterite remontimisel ja renoveerimisel
  Juhatus palub korterite remontimisel ja renoveerimisel lähtuda:
  „Korterite remontimise ja renoveerimise korrast“, mis on vastu võetud  10.03.2016 üldkoosolekul.

 

 1. Tuleohutus korteriühistus – Päästeameti nõudmised. Suitsetamine

  Ettepanek keelata rõdudel suitsetamine. Arutelu.

Hääletus: Keelustada  rõdudel  suitsetamine                   Poolt 37, vastu 2

Koosoleku protokolliga on soovijatel võimalus tutvuda eelnevalt kokkuleppides juhatusega