ÜLDKOOSOLEK !

Korteriühistu Tammsaare tee 61 üldkoosolek toimub neljapäeval 21. veebruaril algusega kell 19.00 Tallinna Kiirabijaama Koolituskeskuses, Retke 1.
Registreerimine algab kell 18.15.

Päevakorras:
1. 2018.a. majandusaasta aruande esitamine,
revidendi kaasettekanne
2. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2019.a. majandustegevuse aastakava arutamine
ja kinnitamine a) avarii-hooldusteenuse otstarbekus
b) remonditasu reguleerimine
4. Põhikirja vastavusse viimine seadusega
5. Pangalaen parkla-ala laienduseks
6. Vajalikud tööd remonditasudest:
tuulekodade sanitaarremont, prügimaja värvimine
7. Gaasiseadmete kontrolli korraldamine
8. Vajalikud tööd lähitulevikus
9. Prügimajandus

Päevakorra punktide 4 ja 5 otsustamiseks on vajalik, et koosolekul osaleks üle poole korteriomanikest ja neile kuuluks üle poole kaasomandist.
Koosoleku materjalidega saab tutvuda eelnevalt kokkuleppides juhatusega.

Juhatus 06.02.2019